Category Archives: Uncategorized

2 chế độ ăn Chay Vegetarian và Thuần chay Vegan

SO SÁNH CHẾ ĐỘ ĂN CHAY (VEGETARIAN) VÀ ĂN THUẦN CHAY (VEGAN) Điểm giống nhau lớn nhất giữa chế độ Ăn Chay và Thuần chay là người ăn không sử dụng bất kì nguyên liệu nào từ động vật: gà, chó, cá và tất cả loài khác. Tại Việt Nam hiện nay, khái niệm giữa […]